Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci


Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci, 12.01.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika i nameštenika, 15.06.2012. godine Ms Word Pdf
Priručnik za ostvarivanje prava po Zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja, 15.01.2010. godine Ms Word Pdf