Izveštaji o radu Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci


Devetomesečni izveštaj za period januar-septembar 2014. godine * Excell
Tromesečni izveštaj za period jul-septembar 2014. godine * Excell
Šestomesečni izveštaj za period januar-jun 2014. godine * Excell
Tromesečni izveštaj za period april-jun 2014. godine * Excell
Tromesečni izveštaj za period januar-mart 2014. godine * Excell
* ćirilica