Kontakti Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci

Prekršajni sud u Bačkoj Palanci

 21400 Bačka Palanka, Kralja Petra Prvog 18
PAK 392303


Matični broj: 08896097
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106398786

Sudska uprava


Sekretar suda

 021 6040-266
 021 750-612
 prekrsajnisudbp@open.telekom.rs

Pisarnica


 021 751-098

Računovodstvo

Šef računovodstva

 021 6040-266

Odeljenje suda u Baču


 21420 Bač, Trg Dr. Zorana Đinđića 2
PAK: 390201


 021 770-159
 021 770-159
 oop.bac@gmail.com

Odeljenje suda u Bačkom Petrovcu


 21470 Bački Petrovac, Maršala Tita 5-7
PAK: 395101


 021 780-053
 021 780-053
 oozpbp@neobee.net