• Прекршајни суд у Бачкој Паланци

  Прекршајни суд у Бачкој Паланци

   21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 18
   021 751-098
   021 750-612
   prekrsajnisudbp@open.telekom.rs

  Матични број: 08896097 ПИБ: 106398786

  Председник суда
  Миле Маријановић

 • Прекршајни суд у Бачкој Паланци, Одељење суда у Бачу

  Прекршајни суд у Бачкој Паланци

  Одељење суда у Бачу

   21420 Бач, Трг Др. Зорана Ђинђића 2
   021 770-159
   021 770-159
   oop.bac@gmail.com

 • Прекршајни суд у Бачкој Паланци, Одељење суда у Бачком Петровцу

  Прекршајни суд у Бачкој Паланци

  Одељење суда у Бачком Петровцу

   21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 5-7
   021 780-053
   021 780-053
   oozpbp@neobee.net