• Prekršajni sud u Bačkoj Palanci

  Prekršajni sud u Bačkoj Palanci

   21400 Bačka Palanka, Kralja Petra Prvog 18
   021 751-098
   021 751-098
   prekrsajnisudbp@mts.rs

  Matični broj: 08896097 PIB: 106398786

  V.f. predsednika suda
  Olivera Urošev

 • Prekršajni sud u Bačkoj Palanci, Odeljenje suda u Baču

  Prekršajni sud u Bačkoj Palanci

  Odeljenje suda u Baču

   21420 Bač, Trg Dr. Zorana Đinđića 2
   021 6070-159
   021 6070-159
   oop.bac@gmail.com

 • Prekršajni sud u Bačkoj Palanci, Odeljenje suda u Bačkom Petrovcu

  Prekršajni sud u Bačkoj Palanci

  Odeljenje suda u Bačkom Petrovcu

   21470 Bački Petrovac, Kolarova 6
   021 780-053
   021 780-053
   prekrsajnisud@gmail.com

Korona virus

Isključi nasilje

Elektronska evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača