Portparol Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci

Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Mile Marijanović.

Tehničko lice za kontakt, Jovana Švonja.

 021 751-098
 prekrsajnisudbp@open.telekom.rs