Informatori o radu Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci

Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Bačkoj Palanci i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Bačkoj Palanci

 21400 Bačka Palanka, Kralja Petra Prvog 18
PAK: 392303
Matični broj: 08896097
PIB: 106398786

 021 751-098
 021 750-612
 prekrsajnisudbp@open.telekom.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci ažuriran 10.01.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci ažuriran 15.01.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci ažuriran 12.01.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci ažuriran 18.01.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci ažuriran 12.01.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci ažuriran 13.01.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci ažuriran 11.01.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci ažuriran 16.01.2012. godine Ms Word Pdf