Javne nabavke Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci, 2014. godina

Prekršajni sud u Bačkoj Palanci je u 2014. godini izvršio ukupno tri javne nabavke, koje su, svaka pojedinačno, manje od 400.000,00 dinara, te je primenio član 39. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.
• u maju 2014. godine započele narudžbe za kancelarijski materijal u 2014. godini, izdavanjem trebovanja za kancelarijski materijal.
• u junu 2014. godine izvršena nabavka četiri računara (sa monitorima i tastaturama) i jednog skenera po ceni od 227.808,00 dinara po odobrenim sredstvima od Ministarstva pravde na poziciji 512 - mašine i oprema.
• u avgustu 2014. godine izvršena nabavka 12 daktilo stolica i itison staze u ukupnoj vrednosti 71.262,24 dinara po odobrenim sredstvima od Ministarstva pravde na poziciji 512 - mašine i oprema.

Prilikom izvršenih nabavki u celosti su ispoštovane odredbe člana 39. stav 2., 3., 4., 5. i 6. Zakona o javnim nabavkama.