Информатори о раду Прекршајног суда у Бачкој Паланци

Основни подаци о Прекршајном суду у Бачкој Паланци и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Бачкој Паланци

 21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 18
ПАК: 392303
Матични број: 08896097
ПИБ: 106398786

 021 751-098
 021 751-098
 prekrsajnisudbp@mts.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Бачкој Паланци, ажуриран 14.01.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Бачкој Паланци, ажуриран 10.01.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Бачкој Паланци, ажуриран 15.01.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Бачкој Паланци, ажуриран 12.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Бачкој Паланци, ажуриран 18.01.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Бачкој Паланци, ажуриран 12.01.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Бачкој Паланци, ажуриран 13.01.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Бачкој Паланци, ажуриран 11.01.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Бачкој Паланци, ажуриран 16.01.2012. године Ms Word Pdf