Контакти Прекршајног суда у Бачкој Паланци

Прекршајни суд у Бачкој Паланци

 21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 18
ПАК 392303


Матични број: 08896097
Порески идентификациони број (ПИБ): 106398786

Судска управа

Секретар суда

 021 6040-266
 021 750-612
 prekrsajnisudbp@open.telekom.rs

Писарница


 021 751-098

Рачуноводство

Шеф рачуноводства

 021 6040-266

Одељење суда у Бачу


 21420 Бач, Трг Др. Зорана Ђинђића 2
ПАК: 390201


 021 770-159
 021 770-159
 oop.bac@gmail.com

Одељење суда у Бачком Петровцу


 21470 Бачки Петровац, Маршала Тита 5-7
ПАК: 395101


 021 780-053
 021 780-053
 oozpbp@neobee.net