Одељења Прекршајног суда у Бачкој Паланци

Одељење суда у Бачу


 Трг Др. Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
 021 770-159
 021 770-159
 oop.bac@gmail.com

Одељење суда у Бачком Петровцу


 Маршала Тита 5-7, 21470 Бачки Петровац
 021 780-053
 021 780-053
 oozpbp@neobee.net