Судије Прекршајног суда у Бачкој Паланци

Распоред судија у седишту


1. Миле Маријановић, председник суда
2. Оливера Урошев, заменик председника суда
3. Омер Ресили
4. Снежана Кон

Распоред судија у одељењима


Одељење у Бачу

5. Мирјана Коњикушић

Одељење у Бачком Петровцу

6. Зузана Тарноци