Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci

19.01.2015. godine, Bačka Palanka

Dana 19.01.2015. godine u Bačkoj Palanci, u sedištu suda je održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci sa sledećim dnevnim redom:

• analiza godišnjeg izveštaja o radu suda u 2014. godini,
• Program rešavanja starih predmeta i
• razno.