Јавне набавке Прекршајног суда у Бачкој Паланци, 2014. година

Прекршајни суд у Бачкој Паланци је у 2014. години извршио укупно три јавне набавке, које су, свака појединачно, мање од 400.000,00 динара, те је применио члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама.
• у мају 2014. године започеле наруџбе за канцеларијски материјал у 2014. години, издавањем требовања за канцеларијски материјал.
• у јуну 2014. године извршена набавка четири рачунара (са мониторима и тастатурама) и једног скенера по цени од 227.808,00 динара по одобреним средствима од Министарства правде на позицији 512 - машине и опрема.
• у августу 2014. године извршена набавка 12 дактило столица и итисон стазе у укупној вредности 71.262,24 динара по одобреним средствима од Министарства правде на позицији 512 - машине и опрема.

Приликом извршених набавки у целости су испоштоване одредбе члана 39. став 2., 3., 4., 5. и 6. Закона о јавним набавкама.