Oдржана седница свих судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци

11.02.2015. године, Бачка Паланка

Дана 11.02.2015. године у Бачкој Паланци, у седишту суда је одржана седница свих судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци са следећим дневним редом:

• анализа месечног извештаја о раду суда за јануар месец 2015. године,
• обавештење о предузетим активностима на решавању спорних питања Споразума о признању прекршаја,
• начин решавања и вођења евиденција старих предмета и
• начин решавања проблема обезбеђења присуства полицијских службеника поретка.