Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci

11.02.2015. godine, Bačka Palanka

Dana 11.02.2015. godine u Bačkoj Palanci, u sedištu suda je održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci sa sledećim dnevnim redom:

• analiza mesečnog izveštaja o radu suda za januar mesec 2015. godine,
• obaveštenje o preduzetim aktivnostima na rešavanju spornih pitanja Sporazuma o priznanju prekršaja,
• način rešavanja i vođenja evidencija starih predmeta i
• način rešavanja problema obezbeđenja prisustva policijskih službenika poretka.