Oдржана седница свих судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци

19.01.2015. године, Бачка Паланка

Дана 19.01.2015. године у Бачкој Паланци, у седишту суда је одржана седница свих судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци са следећим дневним редом:

• анализа годишњег извештаја о раду суда у 2014. години,
• Програм решавања старих предмета и
• разно.