Oдржана седница свих судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци

08.12.2014. године, Бачка Паланка

Дана 08.12.2014. године у Бачкој Паланци, у седишту суда је одржана седница свих судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци са следећим дневним редом:

• анализа месечног извештаја о раду суда за децембар 2014. године,
• припреме за израду Програма решавања старих предмета,
• рок запримања нових предмета у текућем месецу и предаје месечних извештаја за децембар 2014. године и
• разно