Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci

08.12.2014. godine, Bačka Palanka

Dana 08.12.2014. godine u Bačkoj Palanci, u sedištu suda je održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci sa sledećim dnevnim redom:

• analiza mesečnog izveštaja o radu suda za decembar 2014. godine,
• pripreme za izradu Programa rešavanja starih predmeta,
• rok zaprimanja novih predmeta u tekućem mesecu i predaje mesečnih izveštaja za decembar 2014. godine i
• razno.