Oдржана седница свих судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци

13.10.2014. године, Бачка Паланка

Дана 13.10.2014. године у Бачкој Паланци, у седишту суда, је одржана седница свих судија Прекршајног суда у Бачкој Паланци са следећим дневним редом:

• анализа рада суда за треће тромесечје и девет месеци текуће године,
• прерасподела предмета за новембар месец,
• припрема израде годишњег распореда послова за 2015. годину,
• обавештење о обустави рада адвоката и
• извештај са Годишњег саветовања судија прекршајних судова одржаног у Врњачкој Бањи.