Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci

13.10.2014. godine, Bačka Palanka

Dana 13.10.2014. godine u Bačkoj Palanci, u sedištu suda, je održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci na temu sa sledećim dnevnim redom:

• analiza rada suda za treće tromesečje i devet meseci tekuće godine,
• preraspodela predmeta za novembar mesec,
• priprema izrade godišnjeg rasporeda poslova za 2015. godinu,
• obaveštenje o obustavi rada advokata i
• izveštaj sa Godišnjeg savetovanja sudija prekršajnih sudova održanog u Vrnjačkoj Banji.