Одржан састанак председника суда са представницима Полицијске станице Бачка Паланка

16.09.2014. године, Бачка Паланка

Дана 16.09.2014. године одржан је састанак председника суда са представницима Полицијске станице Бачка Паланка на тему присуства полицијских службеника на рочиштима као и поступања полицијских службеника по издатим наредбама за довођење и наредбама за провере адреса становања окривљених и сведока у поступку.