Održan sastanak predsednika suda sa predstavnicima Policijske stanice Bačka Palanka

16.09.2014. godine, Bačka Palanka

Dana 16.09.2014. godine održan je sastanak predsednika suda sa predstavnicima Policijske stanice Bačka Palanka na temu prisustva policijskih službenika na ročištima kao i postupanja policijskih službenika po izdatim naredbama za dovođenje i naredbama za provere adresa stanovanja okrivljenih i svedoka u postupku.