Одржан састанак председника суда са представницима локалне самоуправе

10.09.2014. године, Бачка Паланка

Дана 10.09.2014.год. је одржан састанак председника суда са представницима локалне самоуправе на тему мера заштите пољопривредног земљишта, пољских путева и канала на територији Општине Бачка Паланка.